II JORNADA/SEMINARIO ITALO-CATALANA DE DERECHO DE FAMILIA ASPECTOS ECONÓMICOS Y PATRIMONIALES DE LA FAMILIA

Sede

Barcellona, Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona

Date e Orari

29 Giugno 2018 | 09:00
stato iscrizione: Chiusa

Segona Jornada Italo-catalana de dret


 de les persones i de les relacions familiars


 


Seconda giornata italo-catalana sui diritti


delle persone e sulle relazioni familiari


Barcelona, 29 de juny 2018


Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona


Els advocats de família italians i catalans es troben amb la finalitat d'un intercanvi formatiu sobre el dret i la justícia de les persones i les relacions familiars a Itàlia, Catalunya i Espanya, en relació al Dret a la Unió Europea i a la jurisprudència del Tribunal EDH. Cada tema serà afrontat en forma comparada amb dos breus ponències (cas pràctic) de col·legues catalans i italians al que seguiran intervencions i preguntes.


Gli avvocati di famiglia italiani e catalani si incontrano per uno scambio formativo sui diritti delle persone e sulle relazioni familiari in Italia, Catalogna e Spagna, con riguardo al Diritto dell’Unione Europea ed alla giurisprudenza della Corte EDU. Ogni tema sarà affrontato in forma comparata con due brevi relazioni di colleghi Catalani e Italiani (caso  pratico)  a cui seguiranno interventi e domande.


PROGRAMA DE LA II JORNADA ITALO-CATALANA


Divendres 29 de juny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9:00 h. Recepció d’assistents i entrega de material

9:20 h. Paraules de benvinguda de la Sra. MARIA EUGÈNIA GAY i ROSSELLÓ, Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Saluti Presidenza AIAF

Salutació Presidència SCAF

10:00 h. Regime patrimoniale della famiglia (matrimonio, convivenza, unioni civili).

Scioglimento della comunione: alcune questioni giuridiche.

Sr. ALBERTO FIGONE

Avvocato in Genova, Direttore Scientifico della Scuola di Alta Formazione AIAF

Advocat de Gènova. Director científic de l’Escola de l’AIAF

Sr. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ

Advocat, vocal de la Secció de dret matrimonial i de família de l’ICAB. Vocal de la Junta Directiva de la SCAF

Avvocato, membro della Sezione di diritto matrimoniale e della famiglia dell'ICAB. Membro della Giunta Direttiva dello SCAF

 Col·loqui

11:00 h. Patti di convivenza e patti matrimoniali: una incongruenza normativa?

Dra. GIULIA SAPI

Avvocato in Milano. Giunta esecutiva nazionale AIAF

Advocada de Milà. Membre de la Junta Executiva nacional de l’AIAF

Els pactes econòmics entre els cònjuges i la parella de fet

Sra. INMACULADA RUZ LÓPEZ

Advocada, Presidenta de la Secció de dret matrimonial i de família de l’ICAB

Avvocato, Presidente della Sezione di diritto matrimoniale e della famiglia dell'ICAB

 Col·loqui

12:00 h. Pausa - cafè

12:30 h. La valorizzazione dell'apporto lavorativo del coniuge nella liquidazione delle competenze divorzili

Sra. STEFANIA BANDINELLI

Avvocato in Cagliari, Giunta esecutiva nazionale AIAF

Advocada de Cagliari. Membre de la Junta Executiva nacional de l’AIAF

Les reclamacions econòmiques entre els cònjuges i convivents en cas de ruptura (pensió compensatòria i indemnització per treball)

Sr. ANTONIO VIVES SENDRA

Advocat de l’ICAT. Especialista en Dret Privat i Família. Ex-degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona

Avvocato dell'ICAT. Esperto di diritto privato e della Famiglia. Ex presidente Ordine Avvocati di Tarragona

Col·loqui

13:30 h. Dinar optatiu (cal inscripció prèvia)

15:00 h. Visita guiada per als membres de l’AIAF a la Biblioteca de l’ICAB

16:00 h. Casa familiare: assegnazione, rilascio e tematiche successorie

Sra. CATERINA MIRTO

Avvocato in Palermo. Vice Presidente AIAF

Advocada de familia. Vice-Presidenta de l’AIAF

El domicilio familiar: su atribución, limitación y exclusión

Sra. PAOLA TAMBORERO FONT

Advocada de l’ICAB. Secretària i Membre de la Junta Directiva de la SCAF

Avvocato dell'ICAB. Membro della Giunta Direttiva dello SCAF

Col·loqui

17:00 h. Regime patrimoniale applicabile ai rapporti familiari tra cittadini di diversa nazionalità

Sra. ELISA CHIARETTO

Avvocato in Padova. Direttivo Nazionale AIAF e Docente di diritto dell’Unione europea presso Università di Padova

Advocada de Pàdua. Membre de la Direcció nacional de l’AIAF i professora de Dret de la Unió Europea a la Universitat de Pàdua

La successió amb elements transnacionals. El Reglament 650/12

Sr. JOAN VIDAL DE LLOBATERA I GELI

Advocat de l’ICAB. Membre de la Junta de l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions

Avvocato dell'ICAB. Membro della Giunta dell'Associazione Catalana degli Specialisti in Diritto delle Successioni

Col·loqui

18:00 h. Pausa breu

18:15 h. Sostracció internacional de menors. Relacions bilaterals entre Itàlia i Espanya. Supòsits pràctics sobre cas mediàtic.

Sottrazione internazionale di minori e relazioni  bilaterali tra Italia e Spagna. Casi pratici di rilevanza mediatica.

Il·lm. Sr. FRANCISCO JAVIER FORCADA MIRANDA.

Magistrat. Lletrat-Cap de Secció de Relacions Internacionals del Consejo General del Poder Judicial. Representant d’Espanya per la xarxa internacional de jutges de la Conferència de La Haia

Magistrato. Avvocato capo della Sezione de Relazioni Internazionali del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Rappresentante della Spagna per la Rete Internazionale di Giudici della Conferenza dell'Aia

Sra. MARÍA DEL PILAR TINTORÉ GARRIGA.

Advocada. Presidenta de la Secció de la infància i de la adolescència de l'ICAB. Vocal de la Junta Directiva de la SCAF

Avvocato. Presidente della Sezione Infanzia e Adollescenti dell'ICAB. Membro della Giunta Direttiva dello SCAF

Col·loqui